Posts Tagged ‘pozwolenie na użtkowanie budynku’

Mieszkania Planty Wawel z pozwoleniem na użytkowanie

Inwestycja  mieszkaniowa  Planty  Wawel w Rudzie Śląskiej Wirku, 12 grudnia 2011 r uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Decyzja nr 266/2011 została wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej dla inwestora FAST DEVELOPMENT Sp. z o.o. dot. pozwolenia na  użytkowanie  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  wraz  z drogą dojazdową,  zjazdem,  parkingami,  chodnikami  przy  ul. Katowickiej i Pelagii  [...]

Read More >>